Voorwaarden

 

Overeenkomst dieetadvisering
Gebaseerd op de modelregeling diëtist-cliënt.

Samenwerking
Is de basis van een goede relatie tussen u als patiënt en de diëtist. Daarvoor moet men elkaar als gelijken behandelen en moet men duidelijke afspraken maken.

Afspraken
Zowel u als de diëtist zijn verplicht gemaakte afspraken na te komen. Wanneer dit niet mogelijk is, zal een ieder dit tijdig aangeven. Wanneer u bij verhindering minder dan 24 uur van te voren afzegt, zal de gereserveerde tijd in rekening worden gebracht: 25 euro per 30 min.

Adviezen De diëtist heeft de plicht u duidelijk informatie te geven over het voorgestelde dieet of voedingsadvies. De diëtist zal u informeren bij aanvang van en tijdens de behandeling. U als patiënt heeft de taak om informatie die van belang is, te verstrekken aan de diëtist. Alleen dan kan de diëtist u een goede behandeling bieden.

De diëtist respecteert bij het adviseren en behandelen uw persoonlijke omstandigheden en wensen. U mag van de diëtist een deskundige behandeling verwachten. Indien nodig overlegt de diëtist met collega en wint infor-
matie in bij andere hulpverleners die rechtstreeks bij uw behandeling betrokken zijn, zoals de behandelend arts.

Privacy
Uw privacy zal worden gerespecteerd. Alles wat u met een diëtist bespreekt zal vertrouwelijk worden behandeld. Alleen met uw nadrukkelijke toestemming mag aan uw partner, familie of vrienden informatie worden door-
gegeven. U als patiënt dient het privé-leven van de diëtist te respecteren.

Dossier
De diëtist houdt een dossier bij met gegevens over de behandeling. U heeft recht op inzage in uw dossier. Op verzoek krijgt u tegen een geringe vergoeding een kopie van uw dossier.

Ondergetekende verklaren het eens te zijn met bovenstaande regels en afspraken.

 

Datum :………………………  Plaats :…………………………………….

Handtekening:  Handtekening:

 

W. van Dijk  De Cliënt:…………………………………

Diëtiste Counselor  Cliëntnummer* …………………………

Leefstijladviseur  * nummer wordt toegekend door de diëtiste

 

 

Back to Top