Counseling

Wat is counseling? Counseling is een laagdrempelige vorm van hulpverlening, in oorsprong gebaseerd op de humanistische psychologische stroming van Carl Rogers. Deze stelt dat mensen geholpen worden als de hulpverlener qua houding aan drie voorwaarden voldoet:
• Empathie (het zich kunnen verplaatsen in de cliënt)
• Onvoorwaardelijke acceptatie van de cliënt
• Congruentie (de hulpverlener is altijd zichzelf, speelt nooit een rol)

Counseling heeft feitelijk één kerntaak: psychosociale hulpverlening. De zorg is erg op het individu en diens beleving gericht.

Doel van counseling?
De counseler helpt de cliënt bij:
• Het leren begrijpen en verhelderen van zijn situatie
• Zelf zijn problemen op te lossen en doelen te bereiken door eigen keuzes te maken
• Het vinden van antwoorden op vragen
• Het benutten van ongebruikte mogelijkheden
• Het ontwikkelen van kennis en vaardigheden

Hoe werkt de counseler?
Het eerste gesprek is een intakegesprek. Tijdens dit gesprek maken cliënt en counseler kennis met elkaar en legt de counseler de werkwijze van counseling en de randvoorwaarden uit. Samen bespreken zij “in aanzet” het probleem of de vraag van de cliënt.

Afhankelijk van dit intakegesprek wordt een counselingstraject opgestart. Dit traject bestaat uit individuele gesprekken van één tot anderhalf uur. In deze gesprekken inventariseert de counselor de problemen /vragen van de cliënt en bespreekt samen met de cliënt de doelen en de strategie om deze doelen te realiseren.

Bij het uitvoeren van het gekozen stappenplan vormt de counseler voortdurend een klankbord. De counselor kan de cliënt op deze manier stimuleren om op maat de gewenste veranderingen te realiseren.

De cliënt is altijd de baas over zijn eigen traject en moet het nut hiervan inzien. Hij/zij is degene die een traject aangaat en ook stopt.

Duur en kosten
De duur van het counselingstraject is meestal kort. De lengte is afhankelijk van het probleem, de vraag, omstandigheden enz. De kosten zijn gebaseerd op een uurtarief van € 50,– (excl. btw). Afhankelijk van de zorgverzekeraar worden de counselingsgesprekken (gedeeltelijk) vergoed uit de aanvullende verzekering.

 

 

 

 

Back to Top