Tarieven per 1 januari 2017

Per 1 januari 2015 wordt dietetiek vergoed.

Let op:

U wordt 3 uur vergoed vanuit de basiszorg indien er sprake is van een geneeskundig doel. Dit valt onder eigen risico.

Uitzondering: Als u doorverwezen wordt naar de diëtist vanuit de ketenzorg, dan wordt alles volledig vergoed. Hieronder valt:
– Diabetes
– COPD
– CVRM

Vergoeding vanuit de aanvullende zorg is verschillend per zorgverzekraar. Hiervoor zult u zelf uw polisvoorwaarden goed moeten nakijken. Dit valt niet onder de eigen risico.

 

1e consult   90 minuten   cliënten contact + schriftelijke verwerking/ rapportage huisarts

Vervolgconsult  30 minuten   cliënten contact + schriftelijke verwerking/ eindrapportage huisarts

 

Tarieven bij contante betaling

1e consult (6 x 1 kwartier) € 89,70
Vervolgconsult ( 2 x 1 kwartier) € 29,90

Toeslag administratie  €  2,00
betalingsherinnering rekening)

Groepsbehandeling per kwartier per persoon €  —–

 

Toeslag voor huisbezoek € 26,50
Niet nagekomen afspraak € 25,00

 

Rapport/verslag voor de Obesitas kliniek     €  30,00

 

Toelichting behandeltijd
De behandeltijd die de diëtist in rekening brengt bestaat uit twee componenten:

1. de directe tijd: de tijd waarbij u als cliënt aanwezig bent;
2. de indirecte tijd: de tijd die de diëtist besteedt  aan o.a. het berekenen en samenstellen van een
persoonlijk advies, het informeren van de verwijzer en het registreren van uw gegevens. Hier bent u als
cliënt doorgaans niet bij aanwezig.

Een consult bestaat uit directe en indirecte tijd.
De totaal bestede tijd wordt afgerond op kwartieren.

 

 

 

 

nvd2015klein

Back to Top