Gewichtsproblemen

Gewicht:

Uw gewicht is het resultaat van de hoeveelheid energie(kcal) die u opneemt met eten en het verbruik van energie om o.a. uw lichaam op temperatuur te houden, te ademen, te kunnen bewegen.

Gezond gewicht:

U heeft een gezond gewicht wanneer uw BMI tussen de 18,5 en 25 ligt.
De BMI berekent u door uw gewicht te delen door uw lengte x lengte.
bv. u weegt 70 kg en uw lengte is 170 cm.
Uw BMI = 70 : (1,70×1,70) = 24

Overgewicht:

Er is sprake van overgewicht wanneer uw BMI boven de 25 is.
bv. lengte : 187 cm
gewicht: 104 kg

BMI = 104 : (1,87×1,87)= 29,7 : u heeft dus overgewicht.

BMI BMI ( WHO ) BMI waarderingsschaal BMI waarde
< 18,5
–  ondergewicht
■ 
■■ 
■■■
       7.0 – 10.7 
 10.8 – 14.5 
 14.6 – 18.4
18,5 – 25
0  normaal
■■■ 
■■■ 
■■■
■ 
■■ 
■■■
     18.5 – 20.5 
 20.6 – 22.7 
 22.8 – 24.9
25 – 30
+ overgewicht
■■■ 
■■■ 
■■■
■■■ 
■■■ 
■■■
■ 
■■ 
■■■
   25.0 – 26.5 
 26.6 – 28.2 
 28.3 – 29.9
30 – 40
 

++ adipositas

 

■■■ 
■■■
■■■ 
■■■
■■■ 
■■■
■ 
■■
 30.0 – 34.9 
 35.0 – 39.9
>   40
++ morbide 
     adipositas

 
■■■ ■■■ ■■■ ■■■  40.0 – 90.0

Percentage skeletspiermassa (gemiddelde waarde voor alle leeftijden)

Gemiddelde vrouw  Ongeveer 37 %
Gemiddelde man  Ongeveer 28 %

 

Als u overgewicht heeft kunt u de gezonde balans weer bereiken door een lagere energieopname: minder eten en/of andere productkeuze of meer bewegen. Allebei is nog beter!
Het is belangrijk dat u uw eetpatroon blijvend verandert en niet ineens rigoureus uw energieopname vermindert. Rigoureus uw eetpatroon veranderen heeft tot gevolg dat u wel snel afvalt, maar het lichaam past zich aan en wordt zuiniger met energie.
Wanneer u stopt met uw dieet neemt uw gewicht weer toe, vaak komt u hierna op een nog hoger gewicht uit.

Als u uw gewicht geleidelijk vermindert zult u meer energie hebben, makkelijker bewegen en minder last van stress hebben, een betere stoelgang, verminderde kans op hart- en vaatziekten, diabetes en gewrichtsklachten.
Uw zelfvertrouwen zal dan tevens toenemen.
Een gewichtsvermindering van 5 – 10 % levert u al een flinke gezondheidswinst op.

Ondergewicht:

Er is sprake van ondergewicht wanneer uw BMI onder de 18,5 is.

 

 

 

Back to Top